Mai 2018

Fazer-konsernet har videreført og økt hastigheten i forberedelsene til EUs personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Samtidig har vi revidert våre egne personvernregler. Dermed kan vi mer nøyaktig og tydelig beskrive hvordan vi behandler personopplysningene dine. I tillegg har vi forbedret layouten på personvernreglene og gjort dem lettere å lese. 

Hovedendringene er som følger:

Våre gjeldende personvernregler beskriver også hvordan vi behandler personopplysningene dine når du kontakter oss som representant for en bedrift eller annen organisasjon.

Vi har gjort delen Hvor samler vi inn opplysninger fra? mer spesifikk.

I Tjenestespesifikke opplysninger beskriver vi hvilke personopplysninger vi samler inn i hvilken tjeneste, og til hvilke formål vi bruker disse opplysningene. Heretter kan du enkelt sjekke alt angående behandlingen av opplysningene dine i hver enkelt tjeneste.

I delen Hvilke typer opplysninger samler vi inn? har vi gjort eksemplene på hvilke typer personopplysninger vi samler inn om deg, mer spesifikke. Vi har for eksempel gjort beskrivelsen av hvordan vi behandler personopplysninger som gjelder helsen din, mer spesifikk.

I delen Informasjonskapsler beskriver vi spesifikt hvordan Fazer-konsernet bruker informasjonskapsler.

Vi har gjort beskrivelsen av hva opplysningene dine brukes til mer spesifikk. Målet vårt er å fortelle deg så klart som mulig hvilke formål vi bruker opplysningene dine til, og hvorfor.

Vi har lagt til nærmere informasjon til beskrivelsen av Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger. Vi oppbevarer opplysningene dine bare så lenge som det er nødvendig for det formålet opplysningene ble samlet inn for. Vi har lagt inn en tabell der du kan se de tjenestespesifikke bruksformålene og kriterier for hvor lenge opplysningene kan lagres.

Vi har dessuten gjort beskrivelsen hvem som kan behandle opplysningene dine mer spesifikk. I enkelte tjenester bruker vi for eksempel tredjeparter som vi utleverer opplysningene dine til, for å kunne oppfylle de kontraktfestede forpliktelsene våre. Disse tredjepartene omfatter leverandører av betalings- og transporttjenester.

Vi har gjort beskrivelsen av hvordan vi overfører opplysningene dine utenfor EU/EØS, det vil si til tredjeland, mer spesifikk.

I tillegg har vi gjort beskrivelsen av hvem du kan henvende deg til hvis du har spørsmål om behandlingen av opplysningene dine mer spesifikk.

I avsnittet Kontrollinstanser har vi satt opp en liste over alle kontrollinstansene i Fazer-konsernet. Oy Karl Fazer Ab fungerer som kontrollinstans for personopplysninger, sammen med datterselskaper som tilhører Fazer-konsernet, og som er kontrollinstanser for sine egne virksomheter.

Februar 2018  

Fazer Group forbereder seg på EUs personvernforordning som vil tre i kraft i mai 2018. Vi har harmonisert og sentralisert behandlingen av personopplysninger i selskaper i Fazer-konsernet for å kunne beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. 

Den viktigste endringen er at Oy Karl Fazer Ab i fremtiden vil være kontrollør av personopplysninger sammen med datterselskaper som tilhører samme konsern, og som er kontrollører for sin egen drift. I de oppdaterte personvernreglene vil vi beskrive i nærmere detalj hvordan dine personopplysninger behandles i Fazer-selskapene, og hvordan du kan utøve dine rettigheter på en så enkel og effektiv måte som mulig.   

Hovedendringene er som følger:   

Vi har endret og bearbeidet avsnittet Hvor samler vi inn opplysninger fra?  

I avsnittet Hvilke typer opplysninger samler vi inn? har vi endret og forbedret eksemplene på hvilke typer personopplysninger vi samler om deg. Målet vårt er at du i fremtiden vil kunne være mer oppmerksom på hvilke opplysninger vi lagrer om deg.  

Vi har endret og bearbeidet beskrivelsen av Hva dine opplysninger brukes til. Vårt mål har vært å tydeliggjøre grunnlaget for å bruke dine opplysninger.  

Vi har lagt til nærmere informasjon i beskrivelsen av Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger.  

Vi har endret og bearbeidet beskrivelsen av Hvem kan behandle dine opplysninger.    

Vi har lagt til et avsnitt hvor vi beskriver hvordan du kan utøve dine rettigheter og påvirke behandlingen av dine personopplysninger.  

Vi har også inkludert et avsnitt hvor vi beskriver hvordan du kan følge endringene i våre personvernregler